Baggrund

Kostalden, som den så ud indtil år2000.

Jeg blev færdiguddannet som landmand i 1980. Samme år blev jeg gift med Anette og året efter – i 1981 – købte vi gården på Vilsbæk. De første 25 år har vi drevet den som traditionelt landbrug med malkekøer, samt ca. 130 tdr. land som jeg har dyrket med korn og grovfoder. Men i 2005 skulle der ske noget nyt, så jeg solgte køerne, mælkekvoten, malkerobot og hvad der ellers mindede om køer, for at koncentrere mig om mit nye projekt; ”Åndehullet”.

Vision

- et nyt og moderne ridecenter.

Da vi bor ret tæt på byen (ca. 2½ km.) og samtidig har en drøm om at gøre en forskel for børn, som af en eller anden grund har brug for et lille pusterum i dagligdagen, opstod tanken om ”Åndehullet”.- At omdanne vores landsted til et åndehul for børn. Der blev søgt om støtte fra div. fonde, men der kom afslag fra dem alle. 

Selve projektet i sin oprindelige form blev aldrig til noget, men drømmen om at kunne gøre en forskel for mennesker omkring os levede videre. Så vi besluttede derfor selv at gå i gang med at ombygge vores tidligere kvæggård til et hestecenter, og i dag står et nyt og moderne ridecenter færdig. Det er vores håb og drøm, at den gode ånd og atmosfære som er her på stedet, må smitte af på alle som har sin daglige gang her på stedet.

Stedet i dag

Hvem hopper højst, - hest eller rytter?

Siden har det udviklet sig og i dag er her en rideklub - Vilsbæk Rideklub -, som lejer sig ind her og står for al undervisning på stedet. De tæller omkring 70 medlemmer.
Vilsbæk Ridecenter adskiller sig fra andre rideskoler ved, at vi ikke prioriterer ridning som konkurrencesport så højt, men i højere grad tager hensyn til børnenes alder, så der bliver mere tid til leg og det hele bliver lidt mere for sjov. Her handler det ikke så meget om hvad børnene kan, men hvad de er - nemlig værdifulde mennesker. Det gør ikke så meget at man ikke er blandt de bedste, bare man hygger sig og har det godt med hinanden. Her hjælper vi hinanden og der bliver lagt vægt på, at alle føler sig godt tilpas ved at være her.
Vores slogan lyder sådan her:

 
At ride for sjovt, - det er ikke flovt!