Boksene skal ordnes hver dag.

På Vilsbæk Ridecenter er det muligt at komme i kortere eller længere praktikforløb. Du skal være intereseret i at omgås og passe heste. Det kan aftales individuelt hvor mange timer om dagen du skal være her og hvordan det hele skal "skrues" sammen, - og om det skal være hver dag eller måske 2 - 3 dage om ugen.

Vi har allerede haft nogle unge mennesker, som har været her i en periode og hjulpet til med det daglige arbejde, og det er fantastisk at se den udvikling, der er sket med dem og hvordan de er kommet videre med deres liv. Stille og roligt bliver der opbygget en selvtillid og tro på sig selv, når man tager ansvar, kommer op om morgenen og udfører et stykke arbejde som lykkes.