Ledige bokse

Der vil altid være en løbende udskiftning af "opstaldere" på Vilsbæk.

Der er i øjeblikket 8-10 ledige bokse. Boksene kan lejes enkeltvis eller samlet, som et "staldafsnit", - evt med selvpas.

Kontakt Ole for nærmere info på tlf; 2092 3497.