Grundlæggende har vi en kristen livsholdning. Derfor er  nøgleord som; ligeværdighed, næstekærlighed og omsorg af stor betydning for os.
Det er derfor vigtigt for os, hvordan vi omgås hinanden. Vi ønsker at skabe et trygt miljø for børnene og lægger vægt på, at børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder. Vi accepterer f.eks. ikke dårligt sprog og mobning. Derfor har vi sat nogle få spilleregler op, som skal overholdes på Vilsbæk.

 

1.     Betænk dit sprog - vi bryder os ikke om at du bander.

2.     Tal pænt om kammerater og deres heste og ponyer.

3.     Husk at være en god kammerat i ord og handling.

4.     Undgå sladder i krogene.

5.     Det er strengt forbudt at nyde alkohol og andre euforiserende stoffer på Vilsbæk.

6.     Rygning er totalt forbudt indendørs, det gælder både stald, rytterstue og ridehal.